Akademický senát Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v pondelok v tajnom hlasovaní zvolil za rektora Univerzity Mateja Bela na roky 2022 až 2026 doterajšieho rektora, Vladimíra Hiadlovského. Ten je v čele tunajšej univerzity od roku 2014. O funkciu sa okrem Hiadlovského uchádzal ešte Ján Šebo z Ekonomickej fakulty UMB.