BBonline.sk | Krátke správy | 26.5.2017 10:59

Fončorda je samostatnou mestskou časťou, dosiaľ patrila pod Radvaň

Ministerstvo vnútra potvrdilo rozhodnutie mesta, ktorému predchádzali mesiace príprav i verejné zhromaždenie, o vyhlásení Fončordy, ako samostatnej mestskej časti Banskej Bystrice. Tá dosiaľ oficiálne patrila pod Radvaň. Mestskými časťami sú už oficiálne aj Uhlisko či Pršianska terasa.