Europa SC v B. Bystrici začalo zverejňovať aktuálne informácie o voľných parkovacích plochách na svojom webe. Centrum tak chce umožniť návštevníkom lepší prehľad o možnostiach parkovania ešte pred cestou. Europa SC má k dispozícii celkom 243 parkovacích miest v podzemnom parkovisku a 465 parkovacích plôch na strešnom a hornom parkovisku. Prvé tri hodiny parkovania sú v centre zdarma, návštevníci kina si môžu platnosť bezplatného lístka predĺžiť o dve hodiny.