Počas letných prázdnin energetici Stredoslovenskej distribučnej naplánovali len niekoľko odstávok, ktoré si vyžiadajú ich dlhodobo plánované práce v jednotlivých lokalitách Banskej Bystrice. V pondelok, 8. júla od 7.30 do 16.30 h čaká odstávka dodávok elektrickej energie len menšiu časť Bernolákovej a Sládkovičovej ulice v centre Radvane. Do konca mesiaca potom energetici plánujú už len odstávku na ulici Trieda Hradca Králové, ktorá prebehne až 29. júla v čase od 7.30 do 16.30 h.

Celý zoznam plánovaných odstávok a konkrétnych adries je dostupný na webe Stredoslovenskej distribučnej.