Stredoslovenská distribučná plánuje aj v 11. týždni odstávky elektrickej energie v B. Bystrici. V utorok, 15. marca od 8.30 do 14.30 h budú bez elektrickej energie obyvatelia časti domov na ulici Fraňa Kráľa, Podjavorinskej, Ľupčianskej a Šalkovskej cesty v Šalkovej. V rovnakom čase čaká odstávka aj obyvateľov ulice Nové Kalište a časti Wolkerovej na Fončorde. Odstávky sa dotknú aj časti Rudlová – Sásová. Konkrétne vo štvrtok, 17. marca od 8.30 do 14.30 h vybraných objektov na uliciach Dedinská, Pod Hôrkou a časti Starohorskej. V piatok, 18. marca potom v rovnakom čase aj časti ulice Na Zábave a Haškova.