Sobota sa v Banskej Bystrici nesie v maratónskom duchu. Už 11. ročník Banskobystrického maratónu však prináša mnohé obmedzenia. Uzávierka komunikácií začne postupne od 14:45 h a potrvá takmer do polnoci. Uzavreté budú cesty od Námestia Slobody cez nábrežie Hrona, Hušták, oba kruhové objazdy pri ESC, následne cez Námestie Ľudovíta Štúra a Sládkovičovu ulicu až po odbočku na Pršiansku terasu. Úplne nedostupná preto bude napríklad Kalinčiakova ulica. Viaceré linky MHD nebudú v uvedenom čase premávať vôbec alebo s obmedzeniami. Viac píšeme v článku…