Kvôli pokračujúcim prácam na výstavbe nového mosta v Iliaši čakajú obyvateľov tejto mestskej časti ďalšie obmedzenia v doprave. Od štvrtka 5. augusta 7.00 h do soboty 7. augusta, bude z dôvodu osádzania nosnej konštrukcie nového mosta uzatvorený dočasný most. Starý provizórny most bude opätovne sprejazdnený v nedeľu, 8. augusta.