V súvislosti s uvoľňovaním protiepidemiologických opatrení sa od 1. júna sa mohli do základných či materských škôl dobrovoľne vrátiť deti. „Robili sme maximum, aby sme vyhoveli čo najväčšiemu počtu rodičov, samozrejme, za dodržania všetkých nariadení hlavného hygienika a ministra školstva,“ uviedol primátor Ján Nosko. Do školských lavíc z prihlásených 2752 detí prišlo 2 490 detí, v materských školách to bolo 1206 detí z prihlásených 1316. Do mestských jaslí prišlo 56 jasličkárov z 58 prihlásených.