Do sčítania obyvateľov sa do 25. marca zapojilo 63 353 obyvateľov Banskej Bystrice, čo predstavuje približne 82%. Zapojenie do sčítania, ktoré prebieha elektronicky do konca mesiaca, je povinné a tým, ktorí sa nezapoja, následne hrozia pokuty do výšky 250 eur. Mesto upozorňuje, že povinnosť sčítania sa týka aj ľudí, ktorí žijú v zahraničí, no v B. Bystrici majú stále trvalý pobyt. Podľa štatistík samosprávy sa zároveň dosiaľ do sčítania zapojili najmä ľudia z panelákov, preto mesto vyzýva, aby sa ľudia opýtali susedov a známych, či nepotrebujú so zapojením do sčítania pomôcť.