Quantcast

Alternatívna taxislužba, pracujúca na podobnom princípe ako známejší Uber, hľadá vodičov v meste pod Urpínom. Služba Taxify, pochádzajúca z Estónska, tak plánuje rozšírenie i do B. Bystrice. Vodiči takýchto služieb zväčša nemajú oprávnenie vodiča taxislužby, stačí im vlastniť auto a zaregistrovať sa v službe zdieľaného jazdenia. Vo viacerých mestách proti nim vystúpili prevádzkovatelia tradičných taxislužieb. Taxify však dosiaľ na súdoch uspelo. Fungovanie týchto služieb má upraviť nová legislatíva schvaľovaná v súčasnosti v parlamente. Cestujúcim v mestách, kde alternatívne taxislužby pôsobia, priniesli rozšírenie dostupnosti dopravy i vyššiu cenovú konkurenciu.