Od 1. júla do 2. septembra bude z B. Bystrice do Holidayparku v Kováčovej premávať “aquabus”, ktorý bude pre návštevníkov akvaparku bezplatný. Odchádzať bude o 9.45 h zo zastávky Pieninská, 9.50 Rudohorská – dolná, 10.00 zo Železničnej stanice, 10.05 h zo Štadlerovho nábrežia a 10.10 h zo Sládkovičovej ulice. Späť z Kováčovej pôjde o 17.00 h, šoférovi bude potrebné sa preukázať pokladničným dokladom z Holidayparku.