Dvere všetkých fakúlt Univerzity Mateja Bela sa v stredu 9. novembra od 9.30 do 14.00 h otvoria všetkým záujemcom o štúdium z radov stredoškolákov. Viac informácií nájdete na stránkach univerzity.