Samospráva po diagnostike Žilinskej univerzity definitívne potvrdila, že most pri železničnej stanici Banská Bystrica – mesto, bude ďalej slúžiť len chodcom. V zmysle záverov diagnostiky vykonali opatrenia zabraňujúce prejazdu automobilov a zároveň utvorili koridor pre peších. Mesto má naďalej v pláne v lokalite od mosta smerom k priestoru dnešného nelegálneho štrkového parkoviska pod stanicou vybudovať v budúcnosti park.