Pokračujúca komplexná rekonštrukcia hlavného cestného ťahu sídliskom Fončorda, sa dotkne aj ďalšej z autobusových zastávok. Od stredy, 6. apríla začne rekonštrukcia zastávky „Nové Kalište“ v smere ďalej na Fončordu, oproti supermarketu Billa. Poloha zastávky bude presunutá približne o päťdesiat metrov skôr. Termín ukončenia bude závisieť od priebehu rekonštrukčných prác.