Cyklomost nad Zvolenskou cestou, ktorý v mestskej časti Radvaň-Kráľová odovzdali do užívania v závere minulého roka, čakajú prvé väčšie opravy. Mesto Banská Bystrica informovalo, že v rámci záruky budú na cyklomoste realizované práce súvisiace s odstraňovaním zistených nedostatkov, ale tiež bude aplikovaná nová pochôdzna vrstva. Práce majú prebiehať v dňoch 1. a 2. júla, kedy bude most pre verejnosť uzatvorený.