Banskobystrická mestská polícia informovala o spustení kamerového dohľadu nad vjazdom na cyklochodník smerujúci od plavárne na Štiavničkách po lokalitu hotela Dixon. „Údajný prejazd motorových vozidiel týmto úsekom bol zaznamenaný pravidelnou hliadkovou činnosťou, ako aj z podnetov obyvateľov mesta,“ informuje MsP v Banskej Bystrici. V uplynulých týždňoch tak v lokalite skúšobne spustili kamerový systém, ktorý má prípadné neoprávnené vjazdy vozidiel monitorovať. „Po ukončení testovacej prevádzky budú vodiči motorových vozidiel, ktorí porušia dopravné značenie upravujúce vstup a vjazd na cyklochodník, riešení pre porušovanie ustanovení zákona o cestnej premávke,“ informuje mestská polícia.