Chrípka sa zatiaľ o slovo nehlási. Naopak RÚVZ hlási za uplynulý týždeň pokles jej výskytu v kraji o 11%. Rastie ale výskyt akútnych respiračných ochorení, ktoré u viacerých skomplikovali bakteriálne infekcie, a to zápaly dutín, stredného ucha či pľúc.