Quantcast

Prebiehajúca chrípková epidémia si vyžiadala už aj ľudský život. 87–ročný pacient, hospitalizovaný na internom oddelení FNsP F.D. Roosevelta v B. Bystrici so sťaženým dýchaním a vysokými teplotami napriek antibiotickej liečbe a snahe lekárov umrel.  Z pitevného nálezu vyplynulo, že príčinou bola chrípka typu B. Proti chrípke pacient nebol očkovaný.