BBonline.sk | Krátke správy | RÚVZ B. Bystrica | 2.3.2018 13:46

Chrípka má obeť, v Rooseveltovej nemocnici na ňu umrel 87-ročný pacient

Prebiehajúca chrípková epidémia si vyžiadala už aj ľudský život. 87–ročný pacient, hospitalizovaný na internom oddelení FNsP F.D. Roosevelta v B. Bystrici so sťaženým dýchaním a vysokými teplotami napriek antibiotickej liečbe a snahe lekárov umrel.  Z pitevného nálezu vyplynulo, že príčinou bola chrípka typu B. Proti chrípke pacient nebol očkovaný.