V centre Banskej Bystrice je v piatok, 6. januára potrebné počítať s dopravnými obmedzeniami v súvislosti s 12. ročníkom SOFTIP Trojkráľového behu. Ten sa začína o 17:30 h na Námestí SNP. Bežci odtiaľ pobežia Národnou ulicou, Kuzmányho, Dolnou, Hornou Striebornou, Terézie Vansovej, Martina Rázusa, Janka Kráľa, Strieborným námestím, Lazovnou ulicou cez Námestie SNP ďalej Hornou ulicou, Robotníckou, parkom pod Pamätníkom SNP a hore do cieľa na Námestí SNP Kapitulskou ulicou. Časový limit pre možno až 1300 pretekárov, je určený na jednu hodinu. Počas tohto času je na uvedených uliciach potrebné počítať s úplnými alebo čiastočnými uzávierkami pre dopravu.