V pondelok v ranných hodinách došlo pri Brusne k požiaru na vedení vysokého napätia.  Spoločnosť SSE distribúcia zatiaľ nepozná jeho príčinu, ako však informovala, bez elektrickej energie je aktuálne približne 560 odberných miest v obci Brusno. Energetici predpokladajú, že pre odstránenie poruchy budú musieť kvôli bezpečnosti vypnúť aj ďalšie 4 trafostanice, čo bude mať vplyv na niektoré domácnosti v obci Nemecká.