Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia 29. februára, umožňujú voliť aj na diaľku a to poštovou formou vopred. Táto možnosť je určená pre tých, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenska, ale v čase volieb budú mimo územia krajiny. Žiadosť o takúto formu voľby je však možné podať už len do 10. januára. Žiadosť je možné vyplniť a odoslať aj online. Banskobystričania, ktorí budú v čase volieb na inom mieste na Slovensku, môžu listinne alebo elektronicky do 10. a osobne až do 28. februára požiadať mesto o vydanie hlasovacieho preukazu.