Mesto Banská Bystrica získalo prostriedky v sume 15-tisíc eur z výzvy Európskej komisie WiFi4EU na budovanie sietí bezdrôtového internetu na verejných priestranstvách. Už v súčasnosti mesto zaisťuje bezplatné verejné Wi-Fi pokrytie na Námestí SNP, v parku pod Múzeom SNP či v priestore pred mestským úradom a na autobusovej stanici. V meste je však možné pripojiť sa aj k verejným sieťam súkromných poskytovateľov.