Vo štvrtok pred 11.00 h tiekla riečkou Bystrica nazeleno sfarbená voda, ktorá pripomínala kontamináciu vodného toku. Išlo o vypustenie kontrastnej látky, ktorá je ekologická a neznečisťuje vodný tok. „Dôvodom sfarbenia vodného toku Bystrička bola farbiaca skúška zameraná na určenie trasy kanalizačného potrubia,“ informovala Slavomíra Vogelová zo Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, ktorá skúšku realizovala na základe požiadavky BBSK pre potreby pripravovanej stavby cesty pri R1. Farbiaca skúška bola nahlásená aj Slovenskej inšpekcii životného prostredia.