Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie rozhodlo o tom, že do podpory z osobitnej alokácie pre udržateľný mestský rozvoj z európskych štrukturálnych a investičných fondov v nasledujúcom programovom období, bude počítať so samostatnými územiami udržateľného mestského rozvoja Banskej Bystrice a Zvolena. Pôvodne mali byť tieto územia prepojené, proti čomu sa postavili primátori oboch miest a samostatný postup medzičasom schválili aj zastupiteľstvá oboch samospráv. Na sociálnej sieti o tom informovala primátorka Zvolena Lenka Balkovičová.