Aj keď so samotnou výstavbou novej Rooseveltovej nemocnice sa začne až v najbližších mesiacoch, práce v areáli sú už v plnom prúde. Súvisia najmä s nutnou prípravou na prevádzku nemocnice počas stavby. Vznikajú nové dočasné bunkové priestory pre administratívu, nová tabletovacia linka, návštevná hala sa mení na jedáleň pre zamestnancov, buduje sa tiež nové dočasné odpadové hospodárstvo nemocnice. Práce prebiehajú aj v hospodárskom areáli a buduje sa tiež dočasná komunikácia z Jedľovej ulice. Nemocnica prosí svojich pacientov a návštevníkov o trpezlivosť a zhovievavosť pre aktuálne obmedzenia.