Vláda schválila bezúročnú návratnú finančnú výpomoc pre Banskobystrický samosprávny kraj na obnovu cestných komunikácií II. a III. triedy vo výške 25-miliónov eur. Ako vyplynulo z dnešných vyjadrení zástupcov poslaneckých klubov v zastupiteľstve BBSK, zastupiteľstvo prijatie tejto pôžičky odobrí. Samotný kraj má tento rok v rozpočte na obnovu komunikácií vyčlenených približne 13-miliónov eur. V nevyhovujúcom a havarijnom stave je aktuálne vyše 43 percent ciest v Banskobystrickom kraji. Pôžičku od vlády bude musieť kraj splatiť do desiatich rokov.