BBSK pozýva obyvateľov Banskej Bystrice k verejnej diskusii na tému rekonštrukcie a skapacitnenia kruhovej križovatky na Tajovského ulici. Stretnutie sa uskutoční 1. októbra o 17:00 h v aule Obchodnej akadémie na Tajovského 25 a prebehne vzhľadom na platné protiepidemiologické opatrenie v režime ZÁKLAD (25% kapacity, max. 75 účastníkov).