Sčítanie obyvateľov, domov a bytov roku 2021 prináša postupne ďalšie zaujímavé údaje. Štatistici sa zamerali aj na vzdelanostnú úroveň obyvateľstva. Zo sčítania vyplynulo, že najviac vysokoškolsky vzdelaných ľudí žije v Bratislavskom kraji, až 31,7 %. Naopak Banskobystrický kraj je spolu s Prešovským a Trnavským krajom na chvoste rebríčka s 15,8% vysokoškolsky vzdelaných obyvateľov. V samotnej Banskej Bystrici je to 25,94 %, ale napríklad v okrese Rimavská sobota najmenej na Slovensku, len 9,4%. Na Slovensku žije celkovo niečo málo cez 1-milión obyvateľov s vysokoškolským diplomom, čo predstavuje 18,4 % populácie.