V mestskej hromadnej doprave dôjde od 22. októbra ku zmene vedenia liniek číslo 20, 28 a 29. Všetky tieto autobusy zo sídliska Rudlová – Sásová budú po novom vedené aj cez Železničnú stanicu. Situácia sa pre cestujúcich skomplikovala po tom, čo prevádzkovateľ NC Terminal uzatvoril vonkajší prechod z autobusovej stanice, kam linky po otvorení začali jazdiť, smerom na železničnú stanicu.