Už druhý týždeň po sebe namerali pracovníci Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v rámci Slovenska najvyššie koncentrácie peľu v ovzduší v Banskej Bystrici. Najväčšie problémy môžu mať aktuálne alergici –  polinotici, nakoľko masívne kvitnú lipnicovité trávy.