Podľa informácií Oddelenia lekárskej mikrobiológie (OLM) RÚVZ v B. Bystrici sa v ovzduší s narastajúcimi teplotami začali zvyšovať koncentrácie peľu prvých jarných alergénov – jelše a liesky. Peľová sezóna jelše sa podľa odborníkov RÚVZ prudko rozbehne na väčšine územia Slovenska a pribúdať má aj peľu liesky, ktorá rovnako dosiahne alergologicky významné koncentrácie. Pokles denných hladín peľu bude ovplyvňovaný najmä zrážkovou činnosťou a nočnými mrazmi.