BBonline.sk | Krátke správy | RÚVZ B. Bystrica | 13.3.2019 14:09

Alergénov v ovzduší pribúda, varujú odborníci

V rámci meracích staníc v krajských mestách zaznamenali odborníci Regionálnych úradov verejného zdravotníctva v uplynulých dňoch najvyššie denné koncentrácie peľu jelše a rovnako i peľu liesky v ovzduší v Banskej Bystrici. V južných okresoch Slovenska sa už čoraz častejšie do ovzdušia dostáva aj peľ drevín z čeľadí cyprusovitých-tisovitých. Tieto sa budú v ovzduší vyskytovať čoraz častejšie aj u nás, rovnako ako peľ topoľa. Naopak, za vrcholom je už podľa odborníkov peľová sezóna jelše.