Po veľkonočných sviatkoch plánuje Stredoslovenská distribučná pokračovať v nutných odstávkach elektrickej energie súvisiacich s obnovou a údržbou či nevyhnutnými úpravami distribučnej siete. Aj preto budú v utorok, 11. apríla bez elektrickej energie obyvatelia na Hruškovej, Ovocnej, časti ulice Nový Svet a Jakubskej ceste v čase od 7.30 do 16.30 h. V stredu, 12. apríla budú odstávky pokračovať v rovnakom čase na Harmaneckej ceste, Novom Svete a Uľanke. Kompletný zoznam plánovaných odstávok je dostupný na webe Stredoslovenskej distribučnej.