Približne 61 170 oprávnených voličov sa v sobotu v Banskej Bystrici môže zúčastniť Volieb do Európskeho parlamentu. Matričný úrad a ohlasovňa pobytu vydali k voľbám do Európskeho parlamentu 2 816 hlasovacích preukazov pre obyvateľov, ktorí sa tak budú môcť zúčastniť volieb inde na Slovensku. Celkom 78 volebných miestností, v ktorých priebeh volieb zaisťuje takmer 700 členov volebných komisií, sa otvorilo o 7.00 h a zatvoria sa o 22.00 h.

Spôsobom voľby sa voľby do Európskeho parlamentu najviac podobajú voľbám do národného parlamentu. Volič si vo volebnej miestnosti vyberie jeden z hárkov 24 kandidujúcich politických subjektov. Tento buď neoznačený vloží do hlasovacej obálky alebo môže udeliť krúžkom k číslu konkrétneho kandidáta najviac dva svoje preferenčné hlasy. Výsledky volieb budú známe až v nedeľu po 23.00 h, kedy sa uzatvoria volebné miestnosti aj v poslednej z krajín únie, konkrétne v Taliansku. Vo všetkých krajinách sa totiž volí v im obvyklom volebnom dni a čase.

Mesto Banská Bystrica zároveň v tejto súvislosti upozorňuje, že  v deň volieb prebehne v Banskej Bystrici 13. ročník Banskobystrického maratónu. Aj preto musia obyvatelia v čase od 15-tej hodiny až do polnoci počítať v meste s úplnými uzávierkami niektorých ciest po trase maratónu.