Banskobystrický samosprávny kraj chce v budúcom roku podpísať zmluvy s novými dopravcami, ktorí budú zaisťovať medzimestskú autobusovú dopravu od 1. januára 2024. Župa v súdnych sporoch okolo sporných dodatkov zmlúv s SAD Zvolen a SAD Lučenec už po nedávnom verdikte súdu pokračovať nebude.

Banskobystrický samosprávny kraj sa dostal do sporu s SAD Zvolen a SAD Lučenec, keďže podľa súčasného vedenia kraja neboli dodatky predlžujúce ich zmluvy na vykonávanie prímestskej autobusovej dopravy v kraji uzatvorené zákonne. Spor vyvrcholil v závere januára 2020, kedy väčšina prímestských autobusových liniek nevyšla na svoje pravidelné trasy.

„V tomto spore nikdy nešlo o peniaze, ani sme nikdy nespochybnili oprávnené nároky dopravcov na úhrady za služby vo verejnom záujme. Celý spor mal pre nás dva rozmery – sľúbili sme transparentnosť a zákonnosť, preto sme nemohli prehliadať silné podozrenie, že dodatky, ktoré podpísal Marián Kotleba na päť rokov, sú v rozpore s európskou legislatívou o verejnom obstarávaní. Po druhé, keby sme túto situáciu neriešili a dodatkami by sa začal zaoberať Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), ako tomu je dnes v niektorých iných župách, nášmu kraju by mohli hroziť pokuty až do výšky 7,5 milióna eur,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Okresný súd vo Zvolene ešte na konci roka 2019 uznal, že predĺženie zmlúv nebolo zákonné. V auguste tohto roku odvolací krajský súd síce nespochybnil toto rozhodnutie okresného súdu, potvrdil však platnosť zmlúv.

„Berieme na vedomie, že pre slovenské súdnictvo sa javí ako príliš komplikované jednoznačne a rýchlo posúdiť zákonnosť dodatkov. Ale keďže usudzujeme, že kraju už fakticky nemôže vzniknúť škoda na pokutách, tak nemá zmysel ďalej zaťažovať ani súdy, ani nás, ani dopravcov a ani verejnosť,“ doplnil podpredseda kraja Ondrej Lunter.

Pripravujú sa zmeny od roku 2024

Poslanci BBSK minulý týždeň schválili zriadenie spoločnosti Organizátor IDS BBSK, a.s., pre ktorú vyčlenili aj finančný vklad vo výške 110-tisíc eur. Práve nová spoločnosť má následne obstarávať a spravovať zmluvy s dopravcami, nastavovať jednotnú tarifnú politiku a zaisťovať aj informačno-technologické systémy a poskytovať tiež služby zákazníkom. Spoločnosť má teda vytvárať riešenia pre integrovaný dopravný systém kraja.

S tým súvisí aj príprava verejného obstarávania, v ktorom chce kraj už v budúcom roku vybrať nových dopravcov. Tí majú zaisťovať dopravu od 1. januára 2024. Celú zákazku na dopravcov, ktorej predpokladaná hodnota presahuje 420 miliónov eur bez DPH, rozdelila župa na desať častí, aby sa mohli zapojiť aj menší dopravcovia, ktorí nemajú dostatočné kapacity na obslúženie celého územia.

„Nová zmluva je postavená tak, že víťazní dopravcovia budú povinní akceptovať prechod do integrovaného dopravného systému v tarifnej, prepravnej i technologickej oblasti, budú povinní poskytovať kraju presné a overiteľné údaje o počte prepravených cestujúcich i najazdených kilometrov a za neplnenie zmluvných podmienok v nej budú stanovené sankcie,“ povedal riaditeľ Úradu BBSK Matúš Hollý.