Poslanci krajského zastupiteľstva schválili zmenu rozpočtu. Vďaka nej sa viac ako 50 zariadení v správe BBSK dočká potrebných investícií a opráv.

Obnovovať sa má začať aj Thurzov dom na Námestí SNP.

Poslanci krajského zastupiteľstva schválili na svojom štvrtkovom rokovaní zmeny rozpočtu. Návrh dostal podporu naprieč celým politickým spektrom a zahlasovalo zaň 45 poslancov z celkového počtu 48 prítomných.

„Oceňujem, že sa v zastupiteľstve podarilo nájsť všeobecnú zhodu na prioritách kraja a jeho obyvateľov. Verím, že aj ďalšie rokovania sa budú niesť v konštruktívnom duchu. Naďalej budem hľadať podporu pre kľúčové oblasti, ktoré chcem riešiť. Teda riešenie dlhodobej nezamestnanosti, doprava a rozvoj cestovného ruchu,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Poslanci schválili investičné zámery, ktoré riešia najnutnejšie opravy viac ako 50 zariadení v správe BBSK. Zastupiteľstvo schválilo napríklad navýšenie prostriedkov na zatekajúcu strechu pre Domov Márie v Banskej Štiavnici, ale aj pre SOŠ v Poltári na vyriešenie havarijného stavu miestneho internátu. Celková suma investícií do rekonštrukcií je viac ako 3 milióny eur.

Peniaze pre banskobystrické organizácie

V rámci týchto prostriedkov získala napríklad Stredoslovenská galéria sumu 10-tisíc eur na opravu omietok, schodov či odkvapov na národnej kultúrnej pamiatke – vile Dominika Skuteckého na Hornej ulici v Banskej Bystrici. Prostriedky z rezervy poslanci vyčlenili aj pre hlavnú budovu galérie na Dolnej ulici, a to na rekonštrukciu okien a dverí.

Prostriedky sa našli aj na menšie opravy vo vile Dominika Skuteckého.

Menší mimoriadny príspevok 1300 eur získala napríklad aj Verejná knižnica Mikuláša Kováča na softvérové vybavenie. Z rezervy kraja však knižnica získala aj prostriedky nevyhnutné na rekonštrukcie svojich priestorov na Jilemnického ulici.

Kraj podporí tiež plány na rekonštrukcie objektov Stredoslovenského múzea v meste. Poslanci navýšili prostriedky na realizáciu rekonštrukcie Thurzovho domu na Námestí SNP, modernizáciu klimatizácie v Matejovom dome či opravu fasády Tiháyiovského kaštieľa v Radvani.

Bábkové divadlo na Rázcestí bude môcť na základe schválenej rozpočtovej zmeny pristúpiť k rekonštrukcii vzduchotechniky a klimatizácie, kanalizácie a suterénnych priestorov, spolu za zhruba 40-tisíc eur.

Krajskí poslanci schválili napríklad aj podporu v sume 3,7 tisíca eur pre domov sociálnych služieb v Slovenskej Ľupči na odstránenie nedostatkov vytknutých zo strany RÚVZ či polohovateľné postele.

Krajskí poslanci rozhodli aj o investičných akciách na školách. Pridali ďalšie prostriedky na rekonštrukciu strechy Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici, ale napríklad aj rekonštrukcie vonkajších priestorov na SOŠ Pod Bánošom, ako aj vybudovanie nového hospodárskeho objektu pri škole.

V mnohých prípadoch sa jedná o investičné akcie, ktoré mal kraj naplánované a rozpočtované pôvodne už aj v roku 2017, ale k ich realizácii za bývalého vedenia kraja nedošlo. V prípade viacerých už predtým schválených a dosiaľ nerealizovaných projektov došlo k navýšeniu schválených rozpočtov.