Quantcast

V pondelok sa uskutočnilo verejné zasadnutie Rady školy SOŠ stavebnej, Kremnička 10 a Rady školy SPŠ stavebnej, Skuteckého 20 Banská Bystrica, ktorého sa zúčastnil aj predseda BBSK Vladimír Maňka, ďalší zástupcovia BBSK, ale aj primátor Banskej Bystrice Peter Gogola.

Ako sme vás už informovali, samosprávny kraj má podľa návrhu optimalizácie školských zariadení v kraji zlúčiť Strednú priemyselnú školu stavebnú so Strednou odbornou školou stavebnou do Spojenej školy v Kremničke.

Tohtotýždňové stretnutie ale k spokojnosti žiadnej zo strán nedospelo, naopak, Rodičovské združenie, zamestnanci a študenti SPŠ stavebnej nám do redakcie poslali Otvorený list, ktorý smerovali kompetentným, a v ktorom žiadajú stiahnutie návrhu týkajúceho sa SPŠ stavebnej, Skuteckého 20 Banská Bystrica z návrhu optimalizácie škôl. “Neschopnosť zástupcov BBSK odpovedať konkrétne na položené otázky vyplývajúce z ich materiálov,  ako aj už dopredu známy užívateľ budovy nás presvedčili o tom, že zaradenie SPŠ stavebnej do optimalizácie škôl je netransparentné, nekoncepčné, účelové a  uskutočňované necitlivým spôsobom, kde sa rodič a žiak cítia byť poškodení,” píše sa v liste.

Zúčastnených pobúrila najmä “ekonomická” odpoveď predsedu samosprávneho kraja Vladimíra Maňku, na otázku ohľadom budov, v ktorých školy sídlia, a ktoré sú pre energetickú náročnosť hlavným dôvodom optimalizácie školskej siete. Podľa Maňku je areál v Kremničke ťažšie predajný, ako budova v centre mesta.  Plánované využitie  budovy na Skuteckého 20 bude podľa Maňku pre účely súkromnej vysokej školy v Banskej Bystrici, aj keď zástupcovia BBSK upresnili, že nadbytočný majetok ešte len bude ponúknutý na odpredaj.

Podľa zástupcov SPŠ stavebnej je návrh na vylúčenie ich školy zo siete škôl v kraji v rozpore s platnou Koncepciou rozvoja vzdelávania, športu a mládeže BBSK na roky 2010 – 2015. Odovlávajú sa najmä na fakt, že škola hospodári s vyrovnaným rozpočtom a je kapacitne vyťažená.

Jediný ústupok, ktorý počas verejného zasadnutia padol, bol návrh predsedu BBSK, že presun SPŠ stavebnej zo Skuteckého ulice do Kremničky, by nezmenil právnu subjektivitu. V Banskej Bystrici by sa tak zachovali obe školy, len by sídlili v jednej budove.

Pripomeňme, že za zachovanie SPŠ Stavebnej na Skuteckého ulici sa uplynulý týždeň postavilo aj banskobystrické Mestské zastupiteľstvo. Verdikt o tom, ktoré stredné školy v kraji nakoniec skončia by mal padnúť na zasadnutí Zastupiteľstva BBSK 27. apríla.