Kraj zrekonštruoval úseky na cestách z Banskej Bystrice na Kordíky, Králiky,  Španiu Dolinu a Tureckú. Súčasťou rekonštrukcie sú aj veľmi frekventované úseky ciest v Banskej Bystrici na Tajovského ulici.

Vyše 16,57 kilometra ciest zrekonštruoval kraj v okrese Žiar nad Hronom a Banská Bystrica. Rekonštrukcie ciest a mostov sa týkali ciest II/578 B. Bystrica – Kordíky, Skalka – Kremnica, III/2434 Králiky, III/2433, III/2410 Špania Dolina, III/2411 Úľanka a III/2412 Turecká. Súčasťou stavby je aj rekonštrukcia 12 mostov. Stavbu dohromady za 1 634 611,56 eur realizovala spoločnosť Metrostav Asfalt.

Najviac úsekov v celkovej dĺžke dohromady vyše 11 kilometrov rekonštruoval kraj na ceste druhej triedy II/578 cez Tajov na Kordíky a zo Skalky na Kremnicu. Rekonštruovaná bola časť cesty druhej triedy  II/578, ktorá takmer v kilometrovom úseku prechádza priamo mestom Banská Bystrica v okolí a na Tajovského ulici, kadiaľ prichádzajú denne ľudia do krajskej nemocnice a v priebehu roka navyše aj študenti do škôl.

„Išlo o náročné rekonštrukcie v úzkych úsekoch s vysokým stúpaním alebo v prípade Tajovského ulice o veľmi frekventovaný úsek cesty s križovatkou, kde robiť rekonštrukcie muselo byť presne načasované,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Rekonštrukcia ciest sa v meste Banská Bystrica preto robila prvý júlový víkend aj počas štátneho sviatku. Značenie vodorovného dopravného značenia prebieha počas večerných a nočných hodín. Práve vďaka takémuto načasovaniu a rýchlemu vykonaniu prác sa BBSK podarilo rekonštrukciu vykonať bez toho, aby počas nej nastal na tomto frekventovanom úseku dopravný kolaps či dlhodobé obmedzenia pre veľké množstvo vodičov.

Podľa podpredsedu BBSK Ondreja Luntera síce celková alokácia z eurofondov na rekonštrukcie ciest pre Banskobystrický samosprávny kraj predstavuje viac ako 40 miliónov eur, no celkový investičný dlh na cestách v kraji je okolo 150 miliónov eur. „Naším cieľom je tento dlh výrazne znížiť. Začali sme už v minulom roku a pokračujeme aj v tomto – aj táto frekventovaná cesta v Banskej Bystrici či smerom na Kordíky, Králiky, Španiu Dolinu a Tureckú sú toho dôkazom. V najbližších troch rokoch chceme odstrániť viac než polovicu z vyše 1 000 kilometrov ciest v havarijnom a nevyhovujúcom stave,“ informoval Ondrej Lunter.

„Prvý rozsiahlejší balík rekonštrukčných prác v tomto období na komunikáciách vedúcich mestom, ale aj do našich obcí v okrese, bol veľmi očakávaný a letné obdobie je správny čas na ich realizáciu. Naša podpora cestovného ruchu a možnosť tráviť čas s rodinami v krásnom okolí Banskej Bystrice je aj o možnosti využívať kvalitné komunikácie, ktoré postupne budujeme,“ uviedol Martin Turčan, poslanec BBSK za okres Banská Bystrica.

„Všetky cesty som si bol osobne prejsť a musím povedať, že aj reakcia mojich spolusediacich bola veľmi pozitívna. Určite to pomôže samotnému cestovnému ruchu, rozvoju daných lokalít, ako aj nápravám našich áut. V našom regióne je množstvo krásnych miest, dobrý prístup a pohodlné cesty sú základom rozvoja,“ povedal poslanec BBSK za okres Banská Bystrica Igor Kašper.

„Vzhľadom na to, že časť vozovky zasahovala aj do miestnej komunikácie, na rekonštrukciu zo svojho rozpočtu prispelo aj Mesto Banská Bystrica tak, aby bol obnovený ucelený úsek. Je vždy dobré, keď pri podobných investíciách samosprávny kraj takto spolupracuje s mestami a obcami, na území ktorých realizuje svoje investície, je to na prospech vodičov,“ vyjadril sa poslanec BBSK za okres Banská Bystrica a viceprimátor mesta Jakub Gajdošík.