Na nezákonnosť umiestnenia transparentu na budove Úradu BBSK upozornilo mesto aj združenie Fórum BB. Pútač na fasáde budovy už nevisí.

VUC 1_resizeKontroverzný pútač „Yankees go home! Stop NATO!“, ktorý visel na budove Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) počas osláv 70. výročia SNP, bol už zvesený. Podľa tlačovej správy mesta Banská Bystrica upozornil primátor Peter Gogola na nelegálnosť umiestnenia transparentu už v piatok. Krajský pamiatkový úrad (KPÚ) vydal v ten deň rozhodnutie, na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) si ho však nemal kto prevziať. Doručili ho až v utorok 2. septembra. Medzitým podal podnet na nezákonnosť umiestnenia banneru aj Peter Féher z neformálneho združenia Fórum BB.

Budova Úradu BBSK je národná kultúrna pamiatka zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu a je situovaná v území Pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica. Reklamné, informačné, propagačné alebo technické zariadenie, ktoré nie je stavbou, je možné na nehmotnej kultúrnej pamiatke alebo v pamiatkovom území osadiť len na základe rozhodnutia KPÚ.