Na uplynulom mestskom zastupiteľstve v Banskej Bystrici zaujalo aj otvorenie témy, ktorá v súčasnosti plní stránky konšpiračných médií vo svete, ale už aj na Slovensku.

Predseda poslaneckého klubu SMER-SD, SNS Marek Modranský totiž na vedenie mesta smeroval otázku ohľadom nových mobilných 5G sietí v meste.

“Má vôbec mesto informáciu o ich inštalovaní alebo budúcom inštalovaní? O reálnych dopadoch. Či to sú nejaké hoaxy alebo iné pravdivé články o nebezpečenstve na zdravie ľudí aj ostatného životného prostredia,” uviedol v rámci diskusie na zasadnutí zastupiteľstva Marek Modranský, predseda klubu SMER-SD, SNS.

“Nemám informáciu, že by momentálne bola na území mesta inštalovaná 5G sieť. Pokiaľ takúto informáciu máte, kľudne ma doplňte. Dali sme podnet na Regionálny úrad verejného zdravotníctva, aby nám k tomu dal stanovisko. RÚVZ to posunul na Ministerstvo dopravy, čiže momentálne čakáme na vyjadrenie autority. Tie články aj na sociálnych sieťach a v niektorých bulvárnych časopisoch sa objavujú. Ťažko je to vyhodnotiť. K tomuto je naozaj potrebné, aby zaujala stanovisko odborná autorita, ktorá jasne povie, o čo sa jedná. Či vplyv tohto nízko energetického neionizujúceho elektromagnetického žiarenia má až taký vplyv na ľudský organizmus, ako sa to niekde uvádza,” reagoval primátor Ján Nosko (nez.), bývalý pediatrický kardiológ.

Práve v Banskej Bystrici bola v júli minulého roka spustená z budovy Aurisu pilotná testovacia prevádzka mobilnej 5G siete. Išlo o prvý takýto vysielač na Slovensku. Mobilný operátor 4ka ešte do konca minulého roka pridal v Banskej Bystrici aj ďalší vysielač a do siete už pustil aj bežných používateľov, ktorí však musia disponovať zariadeniami podporujúcimi využívanie takejto siete.

K reálnemu rozšíreniu 5G siete na Slovensku však bude môcť dôjsť až po aktuálne realizovanej aukcii štátu na pridelenie ďalších frekvenčných pásiem. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb očakáva ponuky od operátorov do 25. mája. Následne by mali operátori touto sieťou pokryť 95% populácie v krajských mestách do konca roku 2025 a celkovo väčšinu populácie na Slovensku do konca roka 2027.

Čo hovoria konšpirácie – 5G vírus?

Mimo odborných kruhov sa o 5G sieťach začalo viac hovoriť v období rozšírenia nového koronavírusu. Teórie, ktoré si v čase zneistenia obyvateľov vyvolanou krízou získali určitú popularitu, sú vo svojich základoch viac či menej uletené.

Niekde sa dočítame o tom, že cez 5G siete vírusy dokonca komunikujú, inde zas o ich negatívnom vplyve na imunitný systém ľudí. Vo viacerých krajinách, napríklad aj Veľkej Británii, následne zaznamenali individuálne prípady výtržností a cieleného poškodzovania mobilných vysielačov.

Na mýty o súvislosti 5G sietí a šírenia koronavírusu reagovala aj Svetová zdravotnícka organizácia.

Avšak aj na sociálnych sieťach Slovákov sa objavujú fotky z inštalácií mobilných vysielačov s kritikou zakladajúcou sa na neoverených a falošných správach.

Pôvod tejto konšpirácie síce nie je známy, ako však už počas apríla uviedla agentúra Bloomberg, šírenie týchto konšpiračných teórií po svete vykazuje mnohé známky koordinovaného úsilia zo zatiaľ neznámeho zdroja.

Môže nás 5G sieť ohroziť?

V prípade, že rovno odpíšeme teórie o mobilnými sieťami riadenými vírusmi a vrátime sa k možnostiam negatívneho vplyvu mobilných sietí na ľudský organizmus, narážame na základný fakt. V prípade mobilných sietí, vrátane nových 5G, ide o vysielanie neionizujúceho žiarenia s nízkou energiou, ktoré nemá šancu pôsobiť na živé bunky či chemické väzby. Zvlášť pri nízkej intenzite vyžiareného výkonu jednotlivých vysielačov.

V prípade žiarenia z vysielačov pritom nejde o nič iné, ako to, čomu sa vystavujeme už dnes. A to v podobe mobilných telefónov, wifi routerov v domácnostiach, ale napríklad aj používaním množstva ďalších elektrospotrebičov v domácnosti.

Ak hovoríme o frekvenčných pásmach, na ktorých má 5G sieť na Slovensku vysielať, tak ide v prvom rade o frekvencie, na ktorých ešte donedávna vysielalo napríklad aj analógové a neskôr digitálne televízne vysielanie zo silných vysielačov (700 MHz), prípadne na nich už dnes fungujú mobilné siete (900 MHz a 1800 MHz). Medzi ďalšie vyššie frekvencie, o ktoré sa budú môcť operátori na Slovensku v budúcnosti pri 5G sieti uchádzať, patria pásma, ktoré sú dnes využívané pre menšiu rádiovú komunikáciu zariadení, respektíve sú pre tento účel dlhodobo vyčlenené. Ide však o frekvenčné pásma ďaleko od niektorými nepodloženými teóriami spochyňovaným pásmom 60 GHz (3500 a 3 700 MHz).

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) síce potvrdzuje, že u niektorých ľudí môže existovať akási precitlivenosť na elektromagnetické polia, eviduje tiež štúdie spájajúce elektromagnetické polia s možným zvýšením rizika vzniku rakoviny, v oboch prípadoch však poukazuje na mimoriadne málo vedeckých dôkazov, ktoré by tieto spojitosti potvrdzovali. WHO tiež poukazuje na chýbajúci akceptovateľný biologický mechanizmus na vysvetlenie takto spôsobenej precitlivenosti.

WHO potvrdzuje, že niet pochýb o tom, že vystavenie veľmi vysokej a koncentrovanej úrovni niektorých elektromagnetických polí môže byť pre zdravie škodlivé. Ide však o úrovne, ktoré by boli napríklad v prípade mobilných vysielačov dosiahnuteľné len pri dlhšom pobyte v absolútnej tesnej blízkosti aktívnych vysielačov silnejšieho vyžiareného výkonu, k čomu v praxi pri platných opatreniach a predpisoch nemôže dôjsť. Koncentrácia elektromagnetického žiarenia pritom rapídne klesá už v prvých desiatkach centimetrov od vysielača, a pri nízko výkonných vysielačoch tak v už miernom odstupe žiarenie nepresahuje povolené limity žiarenia vo voľnom prostredí.

Vysielače mobilných technológií, ale napríklad aj rozhlasového a televízneho vysielania i jednotlivých koncových zariadení pritom podliehajú regulácii a prísnym limitom.

O čom sú mobilné 5G siete

Na rozdiel od doteraz využívaných technológií si síce 5G sieť vyžiada výrazne hustejšiu sieť základňových staníc, s ohľadom na platné limity i fyzikálne princípy však pôjde o malé nízkovýkonné vysielače. Využijú pri tom frekvenčné pásma, na ktorých bolo už dosiaľ vysielanie iných služieb pri omnoho vyššom vyžiarenom výkone jednotlivých vysielačov. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb navyše avizoval snahu podporovať operátorov v zdieľaní budovanej infraštruktúry, čím by sa mal celkový počet vysielacích staníc obmedziť.

5G sieť nenahradí doterajšie mobilné siete, ale výrazne navýši ich kapacitu, najmä s ohľadom na zvyšujúcu sa potrebu pripojených zariadení a zároveň poskytne možnosti vyšších prenosových rýchlostí a stabilnejšieho pokrytia. Ich kapacita poskytne nové možnosti nielen mobilným užívateľom, ale aj priestor pre rýchlejší rozvoj smart cities či inteligentných domácností.