Quantcast

44. ročník festivalu umeleckého prednesu žien v poézii a próze Vansovej Lomnička 2011 sa bude konať 15 – 16. apríla 2011 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Tento rok sa v priestoroch knižnice stretnú milovníčky krásnej literatúry a prednesu z celého Slovenska už po siedmykrát. Porotu tvoria zástupcovia z oblasti umeleckého prednesu (Mgr. Eva Kuklová, doc. Mgr. Art. Juraj Sarvaš, Mgr. Art. Anton Živčic, Mgr. Dagmar Benčová a PhDr. Slavomíra Očenášová-Štrbová, PhD.). Festival sa koná pod záštitou predsedníčky Únie žien Slovenska MUDr. Ireny Belohorskej, PhD a s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Medzi usporiadateľov patrí Štátna vedecká knižnica a jej Literárne a hudobné múzeum, v ktorom sa nachádzajú vzácne dokumenty a osobné predmety Terézie Vansovej. Spisovateľka sa narodila v roku 1857 vo Zvolenskej Slatine. Časť života prežila v Lomničke, v Rimavskej Píle pri Tisovci a od roku 1911 sa s manželom usadila v Banskej Bystrici. Strávila tu vyše 30 rokov. Aj to bol dôvod, prečo sa Vansovej Lomnička premiestnila do nášho mesta. Banská Bystrica jej prirástla k srdcu svojimi hudobnými a divadelnými aktivitami, ako aj krásnym okolím.

Slávnostné otvorenie festivalu sa uskutoční 15. apríla 2011 o 13.30 h v Spoločenskej sále Štátnej vedeckej knižnice. Všetkých záujemcov o poéziu a prózu srdečne privítame na tomto výnimočnom festivale.