Banskobystrická hudobná jar 2022 sa chýli ku koncu. V programe 61. ročníka obľúbeného mestského festivalu vážnej hudby sú ešte dva májové koncerty. Prvý z nich, Annus Musicum, sa uskutoční v stredu 11. mája v Kostole Nanebovzatia Panny Márie.

Od 28. februára, kedy sa tohtoročný festival Banskobystrická hudobná jar začal, mali milovníci vážnej hudby možnosť uvidieť a vypočuť si súbor starej hudby Ensemble Thesaurus Musicum, talentovaných žiakov Konzervatória J. L. Bellu, Slovenský komorný orchester pod umeleckým vedením Ewalda DanelaŠtátny orechester Žilina s dirigentom Davidom Gimenézom a gitaristom Karolom Samuelčíkom. Všetky štyri koncerty sa konali v Robotníckom dome.

Prvý májový koncert festivalu sa uskutoční v najstaršom banskobystrickom chráme s nadpozemskou atmosférou a veľkolepou vitrážovou výzdobou, v Kostole Nanebovzatia Panny Márie, kde v stredu 11. mája vystúpi komorný orchester Camerata Novisoliensis. V jeho podaní, pod dirigentskou taktovou Pavla Tužinského, odznejú sakrálne a svetské skladby autorov od baroka po 20. storočie. Nebudú chýbať diela Mozarta, Vivaldiho, Bella, Rossiniho, Bacha a ďalších. Ako sólisti sa predstavia huslistky Jela Špitková a Kateryna Popovych, flautistka Klára Jelínková, na anglický roh zahrá Barbora Simanová a zaspieva Katarína Mojžišová.

Duchovnosť priestoru farského kostola umocní vystúpenie komorného speváckeho zboru Ars Vocalis so zbormajsterkou Oľgou Bystrianskou a hosť koncertu, sláčikové kvarteto mladých umelcov z Krakowa. Okrem nesporne krásneho koncertu návštevníkov podujatia iste zaujme aj krídlový gotický oltár, dielo majstra Pavla z Levoče, ktorý si môžu pozrieť v Kaplnke sv. Barbory na severnej strane kostola.

Koncert Annus Musicum v stredu 11. mája v Kostole Nanebovzatia Panny Márie (Nám. Štefana Moysesa 1) sa začína o 18:00 h. Vstup na koncert je voľný.

Banskobystrická hudobná jar 2022 vyvrcholí vystúpením Smilling Strings Orchestra z Českej republiky v piatok 27. mája o 19:00 h na Námestí SNP.

Camerata Novisoliensis je komorné orchestrálne teleso študentov a študentiek  Katedry inštrumentálnych nástrojov Fakulty múzických umení (Akadémia umení, Banská Bystrica). Príležitostne spoluúčinkujú aj členovia orchestra banskobystrickej Štátnej opery. Dirigentom a dramaturgom je Pavol Tužinský. Camerata Novisoliensis má v kultúrnom živote Banskej Bystrice už svoje pevné miesto. V jeho repertoári sú koncerty pre širokú verejnosť, ktoré obohacujú kultúrnu ponuku v koncertnom živote v meste a v regióne.

Camerata NovisoliensisPieta, Signore: