Konce a začiatky krajinomaľby je názov prednášky, ktorá sa uskutoční v utorok 9. novembra v Bethlenovom dome v Banskej Bystrici. 

Prednáška maliara Rastislava Podobu ponúka individuálny interpretačný pohľad na vybrané vývojové fázy krajinomaľby. Tematizuje obraz krajiny cez pojem ideálna, krízy adobového kontextu.

Rastislav Podoba patrí k strednej generácii slovenských umelcov, v médiu maľby sa programovo venuje skúmaniu „priestoru na pomedzí reprezentácie a abstrakcie“ (M. Šedík). Vyštudoval VŠVU v Bratislave a za svoju tvorbu získal niekoľko významných ocenení na Slovensku i v zahraničí. Jeho tvorba je zastúpená v zbierkach slovenských zbierkotvorných inštitúcií. Od roku 2002 pedagogicky pôsobí na FVU Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde od roku 2014 vedie Otvorený ateliér na katedre maľby.

Prednáška Rastislava Podobu Konce a začiatky krajinomaľby sa koná v utorok 9. novembra od 17:00 h v Bethlenovom dome na Dolnej ulici 8. Vstup je voľný len pre osoby s kompletným zaočkovaním. Kapacita je obmedzená a vstupenku si treba rezervovať na tomto odkaze, prípadne v budovách Stredoslovenskej galérie.