Komunitná nadácia Zdravé mesto dostala dar vo výške 321-tisíc eur, a to z poslednej vôle pána Louisa Gazdaricu. Ten sa narodil a prežil svoj život v Kanade, ale jeho rodičia pochádzali z Liptovských Revúc.

Začiatok spolupráce s pánom Gazdaricom bol veľmi neobvyklý, ako spomína riaditeľka nadácie Beata Hirt: „V roku 2012 sme do nadácie dostali rukou písaný list od, pre nás vtedy neznámeho, pána Gazdaricu, ktorý vysvetľoval, že má korene v našom kraji a hľadá neziskovú organizáciu, cez ktorú by rád podporil tento kraj. Zvlášť ho zaujímali vzdelávacie projekty. Po roku dopisovania, výlučne klasickým spôsobom, sme od pána Gazdaricu dostali prvý dar a podporili sme dva projekty. Naša spolupráca trvala tri roky a vďaka darom od spomínaného pána sme podporili niekoľko projektov. Za celý ten čas sme sa nikdy osobne nestretli, ani si nezavolali. Pán Gazdarica preferoval klasickú výmenu listov. Žiaľ, v roku 2016 sme dostali smutnú správu o jeho smrti. Po niekoľkých mesiacoch nás prekvapila správa od kanadskej právnej firmy, že naša nadácia je uvedená v poslednej vôli pána Gazdaricu aj s detailnými informáciami, ako máme s týmto darom naložiť. Veľmi si jeho dôveru vážime. Snáď bude tento príbeh motivovať aj ďalších ľudí, ktorí premýšľajú o tom, ako pomôcť a zároveň zanechať po sebe ten najlepší odkaz.“

Štedrý dar pána Gazdaricu podľa jeho poslednej vôle pomôže trom školám – Základnej škole v Liptovských Revúcich, SOŠ polytechnickej v Ružomberku a Spojenej škole v Banskej Bystrici. V januári tohto roka sa podarilo doriešiť všetky administratívne a právne úkony a darované financie môžeme poukázať menovaným školám.