Ani tento týždeň na portáli BBonline.sk nevynechávame predstavovanie noviniek z pultov kníhkupectiev. V spolupráci s vydavateľstvom Ikar vám navyše pravidelne dávame možnosť zapojiť sa do súťaže o predstavovanú publikáciu.

Maya Rothenbühler-Korcová: Emília V a tí druhí

Portrét prvej dámy slovenského herectva Emílie Vášáryovej, ktorá v máji tohto roku oslávila životné jubileum. Na tému legendárna Emília V či populárna Milka sa vyslovujú „tí druhí“, herečkini priatelia a spolupracovníci, divadelní režiséri či  javiskoví partneri, ale aj  herečke ľudsky blízki členovia technického personálu Slovenského národného divadla. Jedným z nich je aj dlhoročný herecký kolega Emil Horváth, ktorý o Emílii Vášáryovej  s uznaním povedal: „Tak ako podstatné mená skloňujeme v slovenčine podľa vzorov žena, ulica atď., profesia herečka by sa dala skloňovať podľa vzoru Emília Vášáryová!“         

Prínos Emílie Vášáryovej do nášho divadelného umenia odkrývajú teatrologičky Soňa Šimková, Zuzana Bakošová-Hlavenková, Jana Bžochová-Wild a iní. Hlavné slovo má však protagonistka a jej portrétistka. Ich rozhovory bez konca vo voľnom asociatívnom slede približujú herečku v dôverných chvíľach i ťažiskových okamihoch, keď cez krehké pletivo zážitkov a spomienok presvitá tajomstvo jej charizmatickej „inakosti“ a azda aj podstata fenoménu Emília Vášáryová.

Autorka knihy Maya Rothenbühler-Korcová, publicistka a prekladateľka divadelných hier v roku 2006 vydala knihu spomienok Július Satinský – Fantasia con amore, ktorú kritik Jozef Bžoch nazval netradičným „bláznením aj blúznením“ s obľúbeným komikom a humoristom.

Knihu Emília V a tí druhí pokrstil operný spevák Peter Dvorský papierovými notami a herecký kolega František Kovár bielou múkou. O Emílli Vášáryovej je totiž známe, že je dobrá gazdinka, rada varí a pečie. „Sme dvaja krstní otcovia, lebo na tú tvoju veľkú hviezdu by jeden nestačil,“ povedal oslávenkyni s úsmevom František Kovár. Obaja krstní otcovia zaželali knihe, aby mala aspoň toľko čitateľov, koľko má Emília Vášáryvová fanúšikov.

Aj tento román si môžete zakúpiť v každom dobrom kníhkupectve, alebo do utorka 31. júla 22.00 h správne odpovedzte na našu súťažnú otázku, ktorá znie: Otázka: Čím sa krstila kniha Emília V a tí druhí? A túto knižku od vydavateľstva Ikar môžete aj vyhrať.

Súťaž je ukončená. Správna odpoveď znela: papierovými notami a bielou múkou. Víťazkou sa stala Jana Štulrajterová.