Štátna vedecká knižnica v Banskej  Bystrici a Literárny klub Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči srdečne pozývajú na podujatie Klubovanie na cestách – prezentácia tvorby zrakovo a inak zdravotne znevýhodnených autorov a stretnutie milovníkov literatúry.

Literárny klub Slovenskej knižnice pre nevidiacich v Levoči prezentuje tvorbu zrakovo a inak znevýhodnených autorov, ale je aj príležitosťou na stretnutie s milovníkmi literatúry. Podujatie sa uskutoční v stredu 12. júna o 15.00 h v Literárnom a hudobnom múzeu Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Špeciálnym hosťom podujatia bude básnik a spisovateľ Miroslav Kapusta.

Literárny klub pri Slovenskej knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči

Literárny klub vznikol preto, aby vytvoril priestor zrakovo znevýhodneným, predovšetkým píšucim autorom. Mnohí sa roky zúčastňujú na celoslovenskej súťaži pre zrakovo postihnutých Dni Mateja Hrebendu. Veľké množstvo literárnych prvotín je autorsky natoľko zrelých, že si zaslúžia priestor aj na iných renomovaných celoslovenských literárnych súťažiach. Tam sa však objavujú len zriedka. A práve preto vznikajú kluby, ktoré pomáhajú začínajúcim autorom vyhovieť náročnosti a kritériám týchto súťaží a naučia ich vnímať svoju tvorbu cez sebareflexiu. Podnetom môže byť mnohokrát práve konštruktívna kritika z úst lepších a skúsenejších. Aj levočský literárny klub má od začiatku ambíciu pomôcť autorom začleniť sa do širšieho kontextu celoslovenského, prípadne medzinárodného.

Bližšie informácie o prezentácii nájdete na webe alebo sociálnych sieťach knižnice. Literárni autori si môžu na podujatie priniesť svoju tvorbu, ktorou sa môžu verejne prezentovať.