Už dnes sa v Centre nezávislej kultúry Záhrada bude konať ďalší zo série KlimaTalkov – interaktívnych diskusií, ktoré majú priblížiť zložité klimatické témy širokej verejnosti. Diskutovať sa bude o šťastí.

Občianske združenie Klíma ťa potrebuje srdečne pozýva všetkých, ktorým nie je klimatická kríza ľahostajná, na interaktívnu diskusiu pod názvom Hrubé domáce šťastie. KlimaTalk sa uskutoční dnes, 5. júna o 18.00 hCentre nezávislej kultúry Záhrada v Banskej Bystrici.

Diskutovať na zaujímavú tému budú Vladimír Müller, vysokoškolský učiteľ z Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorý sa špecializuje na medzinárodnú ekonomickú integráciu, globalizáciu a obchodnú politiku Európskej únie. Druhým diskutujúcim bude Áron Tkadleček, absolvent sociológie a environmentalistiky na Masarykovej univerzite v Brne, ktorý sa zaujíma o zmenu klímy a ekologickú ekonómiu, a je tiež aktívny v Nerastovom hnutí a v iniciatíve Limity sme my. Diskusiou bude sprevádzať Vanesa Štítnická, koordinátorka Banskobystrického hubu Klíma ťa potrebuje.

Hrubé domáce šťastie

Obvykle si zvykneme zaželať, nech nám ku šťastiu nič nechýba… Čo nám však skutočne chýba ku šťastiu, ktoré si prajeme? Čo tak Hrubé domáce šťastie…

Čo znamená koncept Hrubého domáceho šťastia (Gross National Happiness) a ako by mohol vyzerať model spoločnosti, kde by kvalita života nebola postavená na ekonomickom raste, ale na všeobecnom well-beingu? Ako môže v podmienkach Slovenska vyzerať v praxi cirkulárna alebo nerastová ekonomika? Čo nám hovorí na túto tému Európska únia a aké ukazovatele skutočne rozhodujú o kvalite nášho života?

Zapojte sa do živej diskusie o alternatívach fungovania ekonomiky a merania prosperity. Klimatická kríza nám dáva viaceré otázky o tom, ako a ktorým smerom sa spoločnosť má uberať, preto je vaša účasť vítaná.

KlimaTalk je spolufinancovaný Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú však iba názormi autora (autorov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru. Ani Európska únia ani poskytovateľ grantu nenesú za ne zodpovednosť.