Vo štvrtok 20. februára sa v Národnom dome uskutoční tradičná Bystrická hodinka, na ktorej sa bude hovoriť o Kaplnke sv. Barbory Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie.

Prvá Bystrická hodinka sa konala koncom roka 2015. Odvtedy sa konala už viac ako štyridsaťkrát a mnohí Banskobystričania a Banskobystričanky, milovníci histórie, sa tešia na každé ďalšie stretnutie s históriou svojho mesta. Februárová Bystrická hodinka odhalí minulosť a premeny Kaplnky sv. Barbory Farského kostola Nanebovzatia Panny Márie.

„Cieľom prednášky je zmapovanie histórie kaplnky sv. Barbory v banskobystrickom kostole Nanebovzatia Panny Márie z viacerých aspektov. V prvej časti prednášky sa zameriame na  stavebno-historický vývoj kaplnky, v  druhej časti na pôvodný mobiliár kaplnky, ktorého súčasťou je aj dodnes zachovaný oltár majstra Pavla z Levoče. A napokon budeme hovoriť o finančných prostriedkoch viazaných ku kaplnke, prostredníctvom ktorých je možné nahliadnuť i do spletitých prepojení tunajších meštiackych rodov. Popri spomenutom sa cez históriu kaplnky pokúsime nahliadnuť aj do širších historických súvislostí ovplyvňujúcich život v Banskej Bystrici v tom ktorom období,“ hovorí Zuzana Mičková, ktorá bude februárovou Hodinkou sprevádzať.

V poradí 43. Bystrická hodinka sa uskutoční vo štvrtok 20. februára o 18:00 h v Kaviarni Národného domu. Vstup je voľný.

Podujatie organizuje o.z. Banskobystrický okrášľovací spolok.  Ďalšia Bystrická hodinka bude 19. marca a jej témou bude Sásová v stredoveku.