Kalinčiakova ulica sa nachádza v Radvani a čo do možností pre obyvateľov je jednou z najuniverzálnejších ulíc v meste. V jej blízkosti je totiž všetko, čo potrebujete k životu.

Kalinčiakova ulica sa nachádza v tesnej blízkosti zastávky MHD, hneď na jej začiatku je pobočka Slovenskej pošty. Krížom cez cestu je aj obchod. Jej obyvatelia si často v lete vyrazia na Radvanský kopec, ktorý začína hneď za miestnym rímskokatolíckym kostolom Narodenia Panny Márie a cintorínom, na ktorom je okrem iných pochovaný aj Andrej Sládkovič. V zime sa táto ulica preslávila aj lyžiarskym vlekom, ktorý na Radvanskom kopci svojpomocne sprejazdnila partia nadšencov.

Ján Kalinčiak bol slovenský spisovateľ a literárny kritik a pedagóg. Svojou tvorbou sa Kalinčiak radí do obdobia slovenskej romantickej literatúry. Najväčší vplyv na vývoj Kalinčiakove osobné aj literárne formovanie malo stretnutia so štúrovcami, no najmä samotné priateľstvo s Ľudovítom Štúrom. Jeho vzťahy s ním boli komplikované, počas Štúrovho pôsobenia v Modre v 50. rokoch sa však ich priateľstvo utužilo. V posledných rokoch Štúrovho života prepisoval jeho dielo O národných povestiach a piesňach plemien slovanských do češtiny. Jeho prvé literárne diela boli zverejnené v Ústave, kde s nimi vystupoval, no tiež vychádzali v rukopisnom časopise Buben. Základnými témami jeho prvých prác je Slovanstvo, folklór a literatúra a Slovensko v rámci Uhorska. Taktiež zapisoval slovenské ľudové rozprávky a prekladal. Spočiatku písal najmä v češtine, no v roku 1843 mu vyšla prvá báseň v slovenčine, čím sa zaradil medzi prvých autorov, ktorý písali v tomto jazyku. V jeho dielach sa stretávame s hlbokými rozpormi a ich spôsobmi riešenia, kde nechýbajú aj prvky romantického titanizmu.

Tým sa jeho tvorba dá porovnať s inými romantickými básnikmi, ako bol Andrej Sládkovič, no najmä Janko Kráľ. Hlavnú časť jeho diela však tvorí prozaická tvorba, ktorá je najrozsiahlejšou a zároveň najvýznamnejšou časťou slovenskej romantickej prózy. Jeho prozaické diela majú často autobiografické črty a hlavným motívom sú rozpory medzi osobným a nadosobným, láskou a povinnosťou, zákonom a jeho porušením z „vyšších“ dôvodov, pričom hrdina má osobný pocit neviny. Medzi jeho najznámejšie diela patria diela Reštavrácia, Bratova ruka, či Serbianka.

Pohľad na zaujímavosti a pôvod pomenovaní ďalších ulíc Banskej Bystrice nájdete v našej rubrike Ulice Banskej Bystrice.