Jednu z najkratších ulíc Banskej Bystrice môžete nájsť v jednej z jej pridružených bývalých obcí. Jiráskova ulica sa nachádza v Šalkovej a je paralelná s Ulicou Mieru.

Ulica pomenovaná po významnom českom autorovi románov nie je na prvý pohľad ničím zvláštna, no nájdeme na nej pár rodinných domov, ktorých obyvatelia majú na mestské pomery nevídaný pokoj. Nachádza sa v jej blízkosti síce cesta, ktorá spája Banskú Bystricu s obcou Poniky, no svojim sklonom na tejto ulici hluk áut takmer nepočuť. Tiež je hneď vedľa nej miestny cintorín.

Alois Jirásek bol český prozaik a dramatik, autor mnohých historických románov a predstaviteľ realizmu v literatúre. Literárnu dráhu Jirásek začal veršovanou tvorbou v národnom a vlasteneckom duchu. Svoje prózy zasa spočiatku zameriaval na realitu súdobého vidieka. Začínal tvoriť v 70. rokoch 19. storočia, za čias tzv. Ruchovcov, a literárne činný bol až do konca života v roku 1930. Vo svojich žánrovo rozmanitých prácach vidno prierez takmer celými českými dejinami, s dôrazom na tie ich úseky, z ktorých zobrazenia sa dá vyťažiť dôležité poznanie minulosti a jej odkaz na prítomnosť.

Jirásek sa stal nepochybne najpopulárnejším českým autorom historickej beletrie. Zároveň si získal pozoruhodný úspech i ako dramatik. Napísal 12 hier, ktorých premiéry boli skoro vždy uvádzané v pražskom Národnom divadle. V hlavných rolách jeho drám sprvoti často vystupoval Eduard Vojan, ktorý prispel k ich popularite i priaznivej odbornej kritike. Väčšina hier sa udržala v repertoári českých divadiel dodnes. Jeho historické romány a poviedky boli vnímané na pozadí súdobého boja o národnú i štátnu samostatnosť. Po Jiráskovi je pomenovaný najväčší festival českého amatérskeho divadla – Jiráskův Hronov.

Pohľad na zaujímavosti a pôvod pomenovaní ďalších ulíc Banskej Bystrice nájdete v našej rubrike Ulice Banskej Bystrice.